Под сенком Миџора : Књажевац и околина

Наслов: Под сенком Миџора : Књажевац и околина / Душица Живковић
Аутор:
Живковић, Душица
Врста грађе:
књига
Језик:
    sr
  • Српски
Предметне одреднице:
Завичајни музеј (Књажевац) Етнографска збирка Изложбени каталози
Издавач: Београд : Етнографски музеј, 1997 (Београд : Чигоја штампа)
Година издавања: 1997
Формат: 100 стр. : илустр. ; 21 cm
COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/512146866512146866512146866

НАПОМЕНА: Дигитализовани материјал је власништво Етнографског музеја у Београду. Забрањено је даље коришћење, снимање, репродуковање, објављивање, нити се може уступати трећој особи без писане сагласности Етнографског музеја у Београду.
Сагласност за дигитализацију погледајте овде.