Timacum Minus : римско утврђење и Aрхео-етно парк у Равни

Наслов: Timacum Minus : римско утврђење и Aрхео-етно парк у Равни = Roman Fortification and Archaeo-ethno park in Ravna = Die römische Festung Timacum Minus Der Ethnoarchäologische Park in Ravna / [приредиле Бојана Илијић, Милена Милошевић Мицић = edited by Bojana Ilijić, Milena Milošević Micić ; превод Анђелка Михајловић, Јелица Ђокић, Ивица Јовановић ; = translation Anđelka Mihajlović, Jelica Đokić, Ivica Jovanović]
Аутор:
Илијић, Бојана, 1977- Милошевић-Мицић, Милена, 1974-
Остали аутори:
Михајловић, Анђелка Ђокић, Јелица Јовановић, Ивица
Врста грађе:
књига
Језик:
    sr
  • Српски
Предметне одреднице:
Архео-етно парк (Равна) Тимакум Минус
Издавач: Књажевац : Завичајни музеј ; = Knjaževac : The Homeland Museum, 2017 (Ниш : Графика Галеб= Niš Grafika Galeb)
Година издавања: 2017
Формат: 15 стр. : илустр. ; 21 x 23 cm
COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/249635852249635852249635852